نویسنده = سید پرویز جلیلی کامجو
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحریم ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 61-87

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی