نویسنده = یونس نادمی
تعداد مقالات: 2
1. درجه باز بودن تجاری و شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 6، شماره 2، بهار 1400، صفحه 95-117

علی کاوند؛ یونس نادمی


2. مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحریم ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 61-87

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی