نویسنده = احمد جعفری صمیمی
تعداد مقالات: 4
1. واکنش غیرخطی سیاست‌های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 135-161

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ محسن نصرتیان نسب


2. تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 9-33

احمد جعفری صمیمی؛ محمد علی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ زینب غلامی


3. اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 9-32

علی اکبر باجلان؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی