نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدل‌های گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 37-58

اسمعیل ابونوری؛ محمدامین زابل