نویسنده = �������� �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر با مدل تابلویی: مطالعه موردی کشورهای منتخب با درآمد متوسط

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 67-88

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ یوسف عیسی زاده روشن؛ زهرا جلال