نویسنده = شهرام فتاحی
تعداد مقالات: 3
2. رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟

دوره 5، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 9-31

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی